آموزش نصب پمپ وکیوم روغنی

برای نصب و راه اندازی پمپ وکیوم روغنی به نکات زیر توجه شود:

  • در مرحله اول باید مطمئن باشید که پمپ وکیوم در وضعیت کاملا تراز نصب شده است.
  • در مرحله دوم روغن وکیوم پمپ را با توجه به نشانگر چشمی روغن نما در پمپ تکمیل کنید (دقت کنید استفاده از روغن وکیوم بسیار حائز اهمیت است)
  • در مرحله سوم برق الکتروموتور پمپ وکیوم را با توجه به آموزش های موجود در دفترچه راهنما وصل کنید (دقت کنید استفاده از تابلو برق مناسب و متاسب با الکتروموتور دستگاه وکیوم از صدمات و آسیب های ناشی از نوسانات برق به دستگاه محافظت می کند)
  • در مرحله چهارم دریچه ورودی پمپ وکیوم را به مخزن و یا محفظه مورد نظر با اتصالات مناسب وصل کنید. استفاده از شیر یکطرفه و کلمپ مناسب در مسیر اتصالات الزامی است.
  • در مرحله پنجم پمپ وکیوم را روشن کنید و مطمئن شوید هوای ورودی و خروجی کاملاً تمیز باشد.

برای مشاوره در رابطه با نصب و راه اندازی و یا تعمیر پمپ های وکیوم از طریق شماره های تماس و یا به صورت حضوری با ما در ارتباط باشید.

نصب انواع پمپ وکیوم

نصب پمپ وکیوم ، نصب وکیوم پمپ ، نصب پمپ وکیوم آبی ، نصب وکیوم پمپ آبی ، نصب پمپ آبی ، نصب وکیوم آبی ، نصب پمپ وکیوم آب درگردش ، نصب وکیوم پمپ آب در گردش ، نصب پمپ آب در گردش ، نصب وکیوم آب در گردش ، نصب پمپ وکیوم رینگ مایع ، نصب وکیوم پمپ رینگ مایع ، نصب پمپ رینگ مایع ، نصب وکیوم رینگ مایع ، نصب پمپ وکیوم خلاء آبی ، نصب وکیوم پمپ خلاء آبی ، نصب پمپ خلاء آبی ، نصب وکیوم خلاء آبی ، نصب پمپ وکیوم رینگ آبی ، نصب وکیوم پمپ رینگ آبی ، نصب وکیوم رینگ آبی ، نصب پمپ رینگ آبی ، نصب پمپ وکیوم خلاء آب در گردش ، نصب وکیوم پمپ خلاء آب در گردش ، نصب پمپ خلاء آب در گردش ، نصب وکیوم خلاء آب در گردش ، نصب پمپ وکیوم خلاء ، نصب وکیوم پمپ خلاء

دستورالعمل نصب و راه اندازی پمپ های وکیوم